Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 317, 28 december 1967