Beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 30 oktober 2020.