Sdělení maďarského ministerstva pro inovace a technologie podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků – Výzva k podávání nabídek ve veřejném výběrovém řízení na koncesi na vyhledávání, průzkum a těžbu uhlovodíků na základě koncese na území Nyírbátor