Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 ( 1985. gada 20. decembris ) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā