Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85, 20. detsember 1985 , autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta