KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistavoitteiden uudelleentarkastelusta, mahdollisuudesta asettaa erilliset tavoitteet uudelleenkäyttöön valmisteltavalle sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle sekä hyödyntämistavoitteiden laskentamenetelmän uudelleentarkastelusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti$