Asia C-175/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.3.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casație și Justiție – Romania) – Taser International Inc. v. SC Gate 4 Business SRL ja Cristian Mircea Anastasiu (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Sopimukset, joissa määrätään romanialaisen yrityksen velvollisuudesta luovuttaa tavaramerkit yritykselle, jonka kotipaikka on kolmannessa valtiossa — Kieltäytyminen — Oikeuspaikkalauseke, joka on tehty kolmannen valtion hyväksi — Vastaaja vastaa asiassa romanialaisissa tuomioistuimissa ilman vastaväitteitä — Sovellettavat toimivaltasäännöt)