Cauza C-398/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 5 iunie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Fermo – Italia) – Procedură penală împotriva M „Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen — Articolul 54 — Principiul «ne bis in idem»  — Domeniu de aplicare — Ordonanță de netrimitere în judecată pentru motivul că nu există suficiente probe dată de o instanță a unui stat contractant — Posibilitate de redeschidere a anchetei judiciare în cazul în care apar probe noi — Noțiunea de persoană împotriva căreia a fost pronunțată o «hotărâre definitivă»  — Urmărire penală într-un alt stat contractant împotriva aceleiași persoane și pentru aceleași fapte — Stingerea acțiunii penale și aplicarea principiului ne bis in idem”