Ilmoitus avoinna olevasta toimitusjohtajan tehtävästä ECSEL-yhteisyrityksessä Brysselissä (Väliaikainen toimihenkilö – palkkaluokka AD14) — COM(2015)20003