Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 188/2012 tas- 7 ta’ Marzu 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Susina di Dro (DPO)]