Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 137, 25 maj 2006