Comunicare din partea Guvernului Republicii Polone în temeiul Directivei 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor 2020/C 83/09 Invitație publică la licitație pentru acordarea unei concesiuni pentru prospectarea și explorarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale și pentru extracția petrolului și a gazelor naturale în zona „Żabowo”