Sprawa T-393/15: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2017 r. – Università del Salento/Komisja (Klauzula arbitrażowa — Program ogólny „Prawa podstawowe i wymiar sprawiedliwości” — Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” — Zwrot kwot wypłaconych przez Komisję w wykonaniu umowy o udzielenie dotacji — Potrącenie wierzytelności — Częściowa zmiana kwalifikacji skargi — Żądanie stwierdzenia nieistnienia wierzytelności wynikającej z umowy)