Sag T-393/15: Rettens dom af 14. september 2017 — Università del Salento mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed — særprogrammet »Strafferet« — inddrivelse af beløb udbetalt af Kommissionen ved gennemførelsen af en tilskudsaftale — modregning af tilgodehavender — delvis omkvalificering af søgsmålet — påstand om, at det fastslås, at der ikke findes en fordring i henhold til kontrakt)