Sentenza tal-Qorti Ġenerali (is-Sitt Awla) tas-27 ta' Settembru 2012.