Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2019/1808 tal-baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019