Written question E-003358/11 Chris Davies (ALDE) lill-Kummissjoni. Dokument informali tad-DĠ SANCO dwar l-allegati benefiċċji għas-saħħa b’rabta mad-DHA