Pożizzjoni (UE) Nru 1/2013 tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 fir-rigward tal-esklużjoni ta’ għadd ta’ pajjiżi mil-lista ta’ reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati Adottata mill-Kunsill fil- 11 ta’ Diċembru 2012