Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1002 z dne 16. junija 2015 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Obazda/Obatzter (ZGO))