Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1002 al Comisiei din 16 iunie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Obazda/Obatzter (IGP)]