Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1002, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Obazda/Obatzter (SMM))