Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1002, 16. juuni 2015, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Obazda/Obatzter (KGT)]