Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe [COM(2018) 445 final – 2018/0235 (NLE)]