Mål T-179/12: Talan väckt den 20 april 2012 — Wirtgen mot harmoniseringsbyrån (formen av en mejselhållare)