Lieta T-179/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. aprīlī — Wirtgen /ITSB (Kalta turētāja forma)