Nõukogu põhjendused: nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 1/2021 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud)