Komisjoni arvamus, 14. oktoober 2019, milles käsitletakse Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal asuva Philippsburg KKP-2 tuumaelektrijaama dekomisjoneerimisel ja demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava (Ainult saksakeelne tekst on autentne)2019/C 351/03