Γνώμη της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τον παροπλισμό και την αποξήλωση του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Philippsburg KKP-2, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Βάδης-Βιρτεμβέργης της Γερμανίας (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)2019/C 351/03