Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/701 z dne 24. aprila 2015 o odobritvi dajanja na trg živil, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico GT73 ali so iz nje sestavljena, ali živil in krme, proizvedenih iz tega gensko spremenjenega organizma, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2786) (Besedilo velja za EGP)