Γραπτή ερώτηση αριθ. 1319/88 του κ. Mrjaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Προετοιμασία της 3ης υπουργικής διάσκεψης για τη Βόρεια Θάλασσα