Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende nr IV/M.1487 - Johnson & Son/Melitta/Cofresco)(Text av betydelse för EES)