Sprawa C-147/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2015 r. – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl