Становище на Комисията от 6 ноември 2012 година относно временни мерки, предприети от германското правителство по отношение на светлини за спасителни жилетки модел Asteria, произведени от Sic Divisione Elettronica S.r.l. в Италианската република текст от значение за ЕИП