Mål C-246/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 3 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg