ODPORÚČANIE KOMISIE RADE týkajúce sa zmeny a doplnenia rozhodnutia Rady z 26. júla 2010 o účasti Európskej únie na rokovaniach o zmenách a doplneniach Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979