RAKKOMANDAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'negozjati ta' emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis tal-Arja Transkonfini Fuq Distanza Twila li tikkonċerna l-Metalli Tqal