Lieta F-14/12: Prasība, kas celta 2012. gada 4. februārī — ZZ /Eiropas Revīzijas palāta