Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 394/2012 tat- 8 ta’ Mejju 2012 li jiffissa l-limitu kwantitattiv għall-esportazzjonijiet taz-zokkor u l-isoglukożju barra mill-kwota sa tmiem is-sena tas-suq 2012/2013