Pisno vprašanje E-1593/09 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Nezakonito odlaganje elektronskih odpadkov