Pisemne zapytanie E-1643/04 złożone przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji. ochrony mniejszości religijnych w Egipcie