Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2008 z  19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli