Komisijas Regula (EK) Nr. 1319/2008 ( 2008. gada 19. decembris ) par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007