Komission asetus (EY) N:o 1319/2008, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008 , asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä