Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на „Европейски столици на културата“ за 2016 г. в Испания и Полша