Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden muuttamisesta