Cauza C-438/19: Ordonanța președintelui Camerei a șasea a Curții din 24 aprilie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf – Germania) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH