Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)$