Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega Horvaatia ELiga ühinemist silmas pidades volitatakse komisjonil alustada läbirääkimisi järgmiste lepingute kohandamiseks: Euroopa Majanduspiirkonna leping, Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev leping ning San Marinoga sõlmitud koostöö ja tolliliidu leping