Decyzja Rady z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Tajlandii w sprawie produkcji, obrotu i handlu maniokiem