Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien